Legalizacja zbiorników LPG

Trwałość zbiorników LPG sjest przewidziana na 20 lat eksploatacji. Warunkiem jest przeprowadzenia badania technicznego po 10 latach użytkowania.

Nasza firma posiada uprawnienia do wykonywania legalizacji zbiorników LPG, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wykonujemy: Zbiorniki mogą być legalizowane po zdemontowaniu przez Klienta lub personel naszej firmy Kiedy zbiornik nie może być zalegalizowany. Istnieją pewne przesłanki uniemożliwiające legalizację zbiorników LPG.
Home   O firmie   Galeria realizacji   Legalizacja zbiorników LPG   Kontakt   Polityka Plików Cookies